คนที่เป็น ‘นกฮูกกลางคืน’ อาจมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจมากขึ้น

คุณเป็นนกเช้าหรือนกฮูกกลางคืน? รูปแบบกิจกรรมและวงจรการนอนหลับของเราอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวานประเภท 2 และโรคหัวใจ โรคหัวใจ หรือ Heart Disease หมายถึง โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ โดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของหัวใจที่ต่างกัน ทำให้โรคหัวใจมีอาการต่างกันไป หากท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยภาวะหัวใจโต และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ใน  Experimental Physiology  พบว่าวัฏจักรการตื่น/การนอนหลับทำให้เกิดความแตกต่างของการเผาผลาญและเปลี่ยนแปลงความชอบของร่างกายเราที่มีต่อแหล่งพลังงาน นักวิจัยพบว่าผู้ที่อยู่ต่อในเวลาต่อมามีความสามารถในการใช้ไขมันเป็นพลังงานลดลง ซึ่งหมายความว่าไขมันอาจสะสมในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท...